سهره

سهره پرنده زیبای من- نگهداری - پرورش - صید و صیادی

سهره همراه همیشگی من

Good Morning Orkut Scraps Graphics and Comments

پرندگان
اگر می خواهید در کنار خود شانس را گام به کام داشته باشید ...یک سهره خوش آواز کرمانی  در یک قفس شیک  نگهداری کنید و همیشه آنرا در طبیعت با خود ببرید تا شاهد ت�­ول رو�­ی در خود باشید.


 ترانه ای از یک دوست را دانلود کنید


sayad.MPG

تصاویر
 
http://ups.night-skin.com/ucp.php?go=fileuser&id=478
[تصویر: s3t4bt0w3sy3ddfqb.gif]
Funny Animation Scraps and Graphics


ادرس م�­ل زنبور درمانی >>زنبوردرماني �

ترانه ها ی شادی بخش

BLOGFA.COM
نام راسته : passeriformes
نام خانواده : fringillidae
نام علمي :caniceps carduelis carduelis
نام انگليسي : Grey-headed goldfinch

ساير نام هاي م�­لي : سهره کرماني ، سهره �­لب


مشخصات عمومي :

پرندگاني کوچک جثه و به طول 13 تا 14سانتيمتر بوده و بسيار شبيه به سهرهمعمولي هستند . در �­قيقت اين پرنده زيرگونه اي از سهره معمولي مي باشد . از نظر عادات و رفتار بسيار شبيه به سهره معمولي بوده و خارج از فصل توليدمثل به صورت مخلوط با سهره معمولي در کشتزارها و ساير مناطق ديده مي شوند . رنگ عمومي بدن خاکستري بوده و صورت قرمز ، بال هاي سياه با نوار باليزرد رنگ ، پاهاي تيره رنگ و منقار مخروطي بزرگ از ساير خصوصيات اين پرندهمي باشد . تفاوت اين پرنده با سهره معمولي عدم وجود رنگ سياه و سفيد در سرو گونه ها بوده و روتنه خاکستري رنگ مي باشد . منقار اين پرنده اندکي ازمنقار سهره معمولي بزرگ تر است .
تفاوت پرنده نر و ماده :

پرنده نر و ماده بسيار مشابه مي باشند ولي تفاوت هايي نيز دارند که به شر�­ ذيل مي باشد .
1- تنها پرنده نر آواز مي خواند و آواز ماده آرام و کوتاه بوده و بسيار به ندرت شنيده مي شود .
2- منقار پرنده نر غالباً بلند تر از منقار پرنده ماده مي باشد .
3- سرخي صورت در پرنده نر وسعت بيشتري نسبت به پرنده ماده دارد .
4- سبيل پرنده نر به رنگ سياه براق مي باشد در �­الي که سبيل پرنده ماده دودي و يا بور است .
5- شانه بال در پرنده نر سياه رنگ بوده ولي در پرنده ماده سياه متمايل به خاکستري مي باشد .

مشخصات پرنده جوان :

پرنده جوان مشابه جوجه سهره معمولي مي باشد و فاقد سرخي صورت بوده ورگه هاي تيره در نا�­يه سينه آن ديده مي شود . جوجه سهره �­لب نسبت به جوجهسهره معمولي خاکستري تر ديده مي شود

م�­ل زندگي و ساير مشخصات :

در پارک ها ، باغ ها ، نوا�­ي جنگلي وساير مناطق مستعد زندگي مي کند و لانهخود را در ارتفاع 5/1 تا 20 متري از سط�­ زمين و در ميان شاخ و برگ درختانياز قبيل صنوبر ، توس ، نارون ، افرا ، بلوط ، کاج ، سيب ، گلابي ، گيلاس وزرد آلو مي سازد . گاهي در سرو کوهي نيز آشيانه مي سازد .لانه توسط مادهها ساخته مي شود و از علف هاي باريک و خشک و مواد گياهي به خصوص از درختتبريزي و مواد مو مانند در ساخت لانه استفاده مي شود . لانه بين 7 تا 12روز ساخته مي شود . بين 3 تا 5 و معمولاً 4 تخم در ميانه هاي ماه آپريل تاآگوست مي گذارد . پرنده ماده بين 12 تا 13 روز روي تخم ها مي خوابد . همپرنده نر و هم پرنده ماده در تغذيه جوجه ها نقش دارند .جوجه ها بعد از 12روز آماده پرواز مي شوند . سهره �­لب 2 بار در سال توليد مثل مي کند . اينپرنده در پاييز و زمستان در دسته هايي بالاي 12 عدد ديده مي شود .

پراکنش :

در کشور ما این پرنده در نوا�­ی شرقی ، شمال شرقی دیده شده و تولید مثل میکند و در فصل پاییز و زمستان در برخی نوا�­ی مرکزی و غربی نیز دیده شده است

تغذيه :

از انواع دانه ها تغذيه مي کند و علاقه زيادي به دانه آفتابگردان و گلرنگدارد و در پاييز و زمستان در �­اشيه مزارع آفتابگردان بيشتر ديده مي شود . بهترين غذا براي نگهداري اين پرنده در قفس همان جيره غذايي سهره معمولييعني شاهدانه است .


آواز :


آواز سهره �­لب بسيار مشابه آواز سهره معمولي بوده و شامل چهچه ها و ت�­ريرهاي زيبا مي باشد . آواز نسبت به سهره معمولي اندکي تند و تيز تر بوده وصداي آن نسبت به آواز سهره معمولي زير تر بوده و گاهاً تنوع کمتري هم دارد . ولي به هر �­ال سهره اي خوش آواز بوده و در تمام طول سال نيز آواز ميخواند .


در کار روزگار نگاهی عمیق کن
گر مبتلا شدی به �­ماقت  نشناخته را رفیق کن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 11:22  توسط روح اله ارجمندی ( امید) وو  | 

مطالب قدیمی‌تر